ห้องพัก หน้าหลัก ห้องประชุม
ห้องเตียงคู่ Standard

 

   ห้องเตียงคู่แบบธรรมดา พัก 2 ท่าน ราคา 700 บาท/วัน

   พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน

ห้องเตียงคู่ Deluxe

 

   ห้องพักเตียงคู่แบบขยาย พัก 2 ท่าน ราคา 800 บาท/วัน

   พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน

 

ห้องเตียงเดี่ยว Single

 

   ห้องพักเตียงเดี่ยว พัก 2 ท่าน ราคา 800 บาท/วัน

   พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน

สำรองห้องพัก

โทร 02-6693256-63 # 0,1044

 มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน แอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น ROOM SERVICE

* กรณีเข้าพักเกิน 2 ท่าน คิดเพิ่ม ท่านละ 100 บาท

* กรณีเป็นสมาชิกสหกรณ์ กรุณาแสดงบัตร หรือ หลักฐานการเป็นสมาชิกสหกรณ์ด้วย

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สำนักธุรกิจสหกรณ์ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.โทร 026693254-63

E-mail : soonratchanee@hotmail.com /  www.clt.or.th / www.clt.coop