ห้องพัก ห้องประชุม ครัวสหกรณ์ ศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์
พบผู้บริหาร The executive
เมนูหลัก
o หน้าหลัก
o ข้อมูลศูนย์การประชุมรัขนีแจ่มจรัส
o แผนที่สำนักธุรกิจสหกรณ์
o ทะเบียนสหกรณ์
o โครงสร้างอนุกรรมการธุรกิจสหกรณ์
o โครงสร้างสำนักธุรกิจสหกรณ์
o สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
o บูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ
ลิงค์ที่เกี่ยวกับเกษตร
+ เกษตรพอเพียง - เกษตรวิถีธรรม
+ สินค้าสหกรณ  
+ สินค้าสหกรณ์  
+ กรมการค้าภายใน
+ กรมการค้าต่างประเทศ
+ กรมการข้าว
+ สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว
+ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
+ องค์การคลังสินค้า
+  ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
+ ตลาดนัดข้าว
ลิงค์์บริการข้อมูล
* สมุดหน้าเหลือง
* ตารางการบินไทย
* จองตั๋วรถทัวร์
* ข่าวจราจร สวพ.91
* สวนดุสิตโพล
* กรมสรรพากร
* ชำระภาษีอิเล็กทรอนิคส์
* แปลภาษาผ่านเน็ต
* ห้องสมุดดิจิตอล
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
* ดูดวงแม่นๆ  
ศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ จัดสินค้าตัวใหม่หลายรายการ เช่น เสื้อ กระเป๋าแฟชั่น สนใจสั่งซื้อสินค้าสหกรณ์ ติดต่อ 026693260-63 ต่อ1046 *****
ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ :              นายเกรียงไกร  ขำอินทร์

ตำแหน่ง :     รองผู้อำนวยการ (สำนักธุรกิจสหกรณ์)

ที่อยู่ :            เขตสายไหม  กทม.

โทร :             081-312-4495 , 089-921-6280

อีเมล์ :            kraikhamin@yahoo.com

เว็บไซด์ :        www.soonratchanee.com

รับฟังคำติชม :
บทบาทหน้าที่

นายเกรียงไกร  ขำอินทร์  

ผู้บริหารระดับสูง ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ดูแลงานสำนักธุรกิจสหกรณ์ ภายใน สำนักธุรกิจสหกรณ์ จะมีงานที่รับผิดชอบอยู่ 4 ส่วน คือ งานบริหาร นมส. งานศูนย์การปะชุมรัชนีแจ่มจรัส งานศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์และงานต่างประเทศ

 

 

 

 

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สำนักธุรกิจสหกรณ์ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.โทร 026693256-63

E-mail : soonratchanee@hotmail.com /  www.soonratchanee.com