ห้องประชุม
เมนูหลัก
o หน้าหลัก
o ข้อมูลศูนย์การประชุมรัขนีแจ่มจรัส
o แผนที่สำนักธุรกิจสหกรณ์
o ทะเบียนสหกรณ์
o โครงสร้างอนุกรรมการธุรกิจสหกรณ์
o โครงสร้างสำนักธุรกิจสหกรณ์
o สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
o บูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ
ลิงค์ที่เกี่ยวกับเกษตร
+ เกษตรพอเพียง - เกษตรวิถีธรรม
+ สินค้าสหกรณ  
+ สินค้าสหกรณ์  
+ กรมการค้าภายใน
+ กรมการค้าต่างประเทศ
+ กรมการข้าว
+ สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว
+ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
+ องค์การคลังสินค้า
+  ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
+ ตลาดนัดข้าว
ลิงค์์บริการข้อมูล
* สมุดหน้าเหลือง
* ตารางการบินไทย
* จองตั๋วรถทัวร์
* ข่าวจราจร สวพ.91
* สวนดุสิตโพล
* กรมสรรพากร
* ชำระภาษีอิเล็กทรอนิคส์
* แปลภาษาผ่านเน็ต
* ห้องสมุดดิจิตอล
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
* ดูดวงแม่นๆ  
***** ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้บริการห้องพัก ห้องประชุม ที่จอดรถสะดวก สบายใจกลางเมือง บริการเป็นกันเอง ราคาย่อมเยาว์ สอบถามเพิ่มเติม ที่ 026693254-63 ต่อ 0,1049 *****

ข่าวประชาสัมพันธ ์
ประกาศ

 ความรู้ทั่วไป
- ด้านงานสารบรรณ / ธุรการ
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านเทคโนโลย
- ด้านบัญชี-การเงิน
- ด้านพลังงานทดแทน

 

 แวดวงสหกรณ์
- การส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติในโอกาศ 100 ปีของการสหกรณ์ไทย... 10 ม.ค. 56
- แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่3 (พ.ศ. 2555-2559)...10 ม.ค.56
- บทบาทองค์กรสูงสุดของสหกรณ์ที่ควรจะเป็น...ในโลกเสรีนิยม...       24 ก.ค. 55
- ความเป็นมาและวิวัฒนาการของโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์    หลักสูตร"ผู้นำ สหกรณ์ขั้นสูง"....11 ก.ค. 55
- วันสหกรณ์สากล... 4 ก.ค. 55
- ข้อเปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์ กับองค์กรธุรกิจ  อื่นๆ... 3 ก.ค. 55

- การจัดการความรู้ด้านสหกรณ์ปรับโฉมสหกรณ์เป็น แบบแบงก์    เอกชน... 2 ก.ค. 55

- 5 ประเด็นการขับเคลื่อนให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ ...7 มิ.ย. 55

นายเกรียงไกร  ขำอินทร์

รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ

Site Meter

ผู้เข้าชมเว็บไซต ์

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สำนักธุรกิจสหกรณ์ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.โทร 026693254-63

E-mail : soonratchanee@hotmail.com /  www.clt.or.th / www.clt.coop