ความรู้ทั่วไป : ด้านเทคโนโลยี

     - ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ไฟฟ้า

     - ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ประปา

     - ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง แอร

     - ควาทรู้เกี่ยวกับเรื่อง รถยนต

     - ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง มัลติมีเดีย

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สำนักธุรกิจสหกรณ์ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.โทร 026693256-63

E-mail : soonratchanee@hotmail.com /  www.soonratchanee.com