ภาษา
ข่าวและบทความที่น่าสนใจ

เว็บไซต์ COOP Products                                                              
          จะมีการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มข้อมูลด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นข้อมูลสินค้าผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ (COOP Products) การออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง สร้างเว็บไซต์ COOP Products เพื่อให้เป็นเว็บไซต์ที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยยังคงมีข้อมูลสินค้าสหกรณ์จากทั่วประเทศ
หน้า Website จะพัฒนาเพิ่มระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) สำหรับการซื้อขาย สินค้าสหกรณ์ (COOP Products) เพื่อช่วยส่งเสริมด้านการตลาดให้กับสหกรณ์ผู้ผลิต โดยมี Call Center คอยแนะนำให้ความช่วยเหลือ เช่น ช่วยตรวจดูว่ามีคำสั่งซื้อมาถึงแล้วทางสหกรณ์ (ผู้ผลิต) อาจจะยังไม่ได้เข้าไปดู ทางทีมงานก็จะแจ้งให้ทราบเพื่อความรวดเร็วในการจัดเตรียมส่งสินค้า ช่วยปรับปรุงรูปภาพสินค้า หรือนำสินค้าใหม่ ๆ เข้าสู่เว็บ (Contents Uploading) แต่ในด้านข้อมูลอื่น ๆ และราคาขาย ทางผู้ผลิตสามารถแก้ไขเองได้ เป็นต้น

เว็บไซต์ COOP Products จะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้

 

 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022