Products of Thailand

ประเภท : อาหารและเครื่องดื่ม

ชื่อสินค้า : นม UHT ,พาสเจอร์ไรส์

ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ฯ คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบชั้นดี เน้นการใช้นมโคสดแท้ 100 % มาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์การค้า "มวกเหล็ก แดรี่ มิลค์" โดยผ่าน กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสากล เป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ อีกทั้งสินค้า ยังมีความหลากหลาย ให้เลือกทาน ทั้งนมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที อุดมไปด้วยคุณค่า ทางโภชนาการที่มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพทุกเพศ ทุกวัย

ราคา : -

ผลิตและจำหน่ายโดย : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด

99 ม.10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  18180

 คุณเอกลักษณ์  ฮวยแหยม  โทร 090-1825577

ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240

วันที่แก้ไข 23/5/61

copyrights @ ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน งานต่างประเทศ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 02-669-3240   www.clt.coop