Products of Thailand

ประเภท : อาหารและเครื่องดื่ม

ชื่อสินค้า : ขนมกระยาสารท

ตำนานกระยาสารท ขนมไทยสำหรับงานบุญ สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์ มีเปรตตนหนึ่งปลอมตัวเป็นพระสงฆ์เข้าเฝ้าพระชาตศัตรู เปรตตนนั้น ได้เผยความจริงว่า ตนเคยเป็นพระสงฆ์แต่มีความโลภจึงต้องชดใช้กรรมเป็นเปรต แล้วเปรตตนนั้นก็ขอให้ พระองค์ พระราชทานกระยาสารท ซึ่งปรุงแต่งด้วยของ 7 อย่าง ได้แก่ น้ำตาล น้ำผึ้ง ถั่ว งา ข้าวตอก ข้าวเม่า น้ำนมวัว เพื่อประทังความหิวโหย ดังนั้นในวันรุ่งขึ้นซึ่งตรงกับวัน แรม 15 ค่ำ เดือน 10 พระเจ้าอชาตศัตรูจึงทำขนมกระยาสารทแล้วกรวดน้ำอุทิศให้แก่เปรตตามที่ ขอไว้    นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อถึงวัน แรม 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งตรงกับ เดือนกันยายน ชาวบ้านจะกวนกระยาสารทมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว จนกลายเป็น ประเพณีสารทไทย หรือเทศกาลกวนขนมกระยาสารทจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง

ราคา : -

ผลิตและจำหน่ายโดย : กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านใหม่สามัคคี

สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด

92/1 ม.4  ต.ห้วยโป่ง  อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์  67220

 คุณบุญเรือง  เบ้าชาลี  โทร 083-6273713

ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240

วันที่แก้ไข 27/4/61

copyrights @ ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน งานต่างประเทศ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 02-669-3240   www.clt.coop