Products of Thailand

ประเภท : ของใช้ ของตกแต่งและเสื้อผ้า

ชื่อสินค้า : หมอนและที่นอนยางพาราแท้

ผลิตภัณฑ์คนรักสุขภาพ ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวของหมอน ที่นอนยางพาราซึ่งทำให้ผู้ใช้ได้ประสบการใหม่ของการนอนที่แตกต่าง นุ่มและยืดหยุ่นในแบบของหมอน ที่นอนยางพารา

ราคา : -

ผลิตและจำหน่ายโดย : สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จำกัด

179 ม.2  ต.แพรกหา  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง  93110

 คุณอนันต์  จันทร์รัตน์  โทร 085-6733315

ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240

วันที่แก้ไข 25/5/61

copyrights @ ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน งานต่างประเทศ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 02-669-3240   www.clt.coop