Products of Thailand

ประเภท : ของใช้ ของตกแต่งและเสื้อผ้า

ชื่อสินค้า : ตระกร้า/กระเช้าสาน

 งานถักสานเส้นพลาสติกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้แก่ เส้นพลาสติก และ ลวด

ราคา : 1,200.-

ผลิตและจำหน่ายโดย : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด

359/1 ม.1 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  76130

 คุณชนาภัทร  กลิ่นพุดตาล  โทร 081-2997329

ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240

วันที่แก้ไข 25/5/61

copyrights @ ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน งานต่างประเทศ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 02-669-3240   www.clt.coop