รหัสสินค้า : W-015
ประเภท : เครื่องจักสาน
ชื่อสินค้า : กระเป๋าย่านลิเภา
จักสานย่านลิเภา เป็นเครื่องจักสานประเภทหนึ่ง ที่สานหรือถักด้วย "ย่านลิเภา" ซึ่งเป็นพืชตระกูลเฟิร์น หรือ เถาวัลย์ชนิดหนึ่ง (ภาษาท้องถิ่นภาคใต้เรียกเถาวัลย์ว่า "ย่าน") พบมากในป่าภาคใต้ของไทย "ย่านลิเภา" มีคุณสมบัติที่ดี คือ ความเหนียวและทนทาน สามารถคงทนอยู่ได้นับเป็นร้อยปีโดยที่จะไม่มีตัวแมลงมากัดกินเลย บรรพบุรุษไทยในอดีตจึงนำมาสานเป็นภาชนะข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านต่างๆ หลายชนิด เช่น เชี่ยนหมาก พาน กระเป๋าถือ กระเป๋าหมาก หมวก กล่องใส่ยาเส้น พาน ปั้นชา ขันดอกไม้ธูปเทียน เป็นต้น
ราคา : 12,000.-
ผลิตโดย : สหกรณ์จักสานย่านลิเภาบ้านนาเคียน จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำหน่ายและประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-6693254-63 ต่อ 1022
 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022

 

 

Untitled Document