รหัสสินค้า : W-005
ประเภท : เครื่องจักสาน
ชื่อสินค้า : ตระกร้าผ้าใหญ่
งานถักสานเส้นพลาสติกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้แก่ เส้นพลาสติก และ ลวด
ราคา : 250.-
ผลิตโดย : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด จังหวัดเพชรบุรี
จำหน่ายและประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-6693254-63 ต่อ 1022
 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022

 

 

Untitled Document