รหัสสินค้า : W-003
ประเภท : เครื่องจักสาน
ชื่อสินค้า : กระเป๋าหนังปลากระเบน
ราคา : -
ผลิตโดย : สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
จำหน่ายและประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-6693254-63 ต่อ 1022
 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022

 

 

Untitled Document