รหัสสินค้า : SF-001
ประเภท : อุปโภค/บริโภค : อาหารและผลไม้
ชื่อสินค้า : กล้วยหอมทอง

เป็นกล้วยผลิตแบบไม่ใช้สารเคมีโดยสิ้นเชิงคุณภาพระดับส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น
มากกว่า 20 ปีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นว่ามีรสชาติยอดเยี่ยมนับเป็น
ความภูมิใจของชาวเกษตรกรท่ายางที่กล้วยหอมทองปลอดสารพิษนี้ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว

ราคา : 160.-
ผลิตโดย : สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด จังหวัดเพชรบุรี
จำหน่ายและประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-6693254-63 ต่อ 1022
 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022

 

 

Untitled Document