ทั้งหมด    11    รายการ
ข้าวเกิดบุญ ข้าวหอมมะลิ ข้าวปทุมระโนด ข้าวหอมมะลิ
ราคา : 160.-/5 k ราคา : 420.-/15 k ราคา : 150.-/5 k ราคา : 200.-/5 k
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด

 

ข้าวขาวคัดพิเศษ ข้าวเฉี้ยง ข้าวกล้องสามกษัตริย์ ข้าวกล้องหอมมะลิ
ราคา : 97.-/5 k ราคา : 100.-/5 k ราคา : 35.-/1 k ราคา : 35.-/1 k
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด

 

 
ข้าวกล้องมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอรี่  
ราคา : 45.-/1 k ราคา : 35.-/1 k ราคา : 35.-/1 k  
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
 

 

 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022