รหัสสินค้า : R-301
ประเภท : ข้าวสาร / ข้าวไรซ์เบอรี่
ชื่อสินค้า : ข้าวไรซ์เบอรี่

มีแร่ธาตุ วิตามินและเบต้าแคโรทีนสูง ลดภาวะแก่ก่อนวัย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

ราคา : 35.- บาท /1 k
ผลิตโดย : สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด
จำหน่ายและประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-6693254-63 ต่อ 1022
 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022