รหัสสินค้า : R-201
ประเภท : ข้าวสาร / ข้าวกล้อง
ชื่อสินค้า : ข้าวกล้องสามกษัตริย์
เป็นข้าวสามชนิดผสมกัน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ คุณประโยชน์ ช่วยบำรุงร่างกาย มีวิตามินแร่ธาตุหลากหลายชนิด สร้างภูมิคุ้มกัน สติปัญญาดี
ราคา : 35.- บาท /1 k
ผลิตโดย : สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด
จำหน่ายและประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-6693254-63 ต่อ 1022
 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022