รหัสสินค้า : R-102
ประเภท : ข้าวสาร / ข้าวขาว
ชื่อสินค้า : ข้าวเฉี้ยง
เป็นข้าวเจ้านาสวนไวต่อช่วงแสง (จะออกดอกเมื่อมีแสงไม่เกิน 12 ชม./วัน หรือช่วงวันสั้น) ใบสีเขียว ใบธงแผ่เป็นแนวนอน คอรวงยาว รวงยาวปานกลาง ระแง้ค่อนข้างถี่ ข้าวเปลือกยาวสีฟาง
ราคา : 100.- บาท /5 k
ผลิตโดย : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด จังหวัดสงขลา
จำหน่ายและประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-6693254-63 ต่อ 1022
 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022