รหัสสินค้า : R-101
ประเภท : ข้าวสาร / ข้าวขาว
ชื่อสินค้า : ข้าวขาวคัดพิเศษ
เป็นข้าวเจ้าสายพันธุ์ กข.55 ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นสูงประมาณ 91 เซนติเมตร ทรงกอตั้ง ต้นแข็งไม่ล้มง่าย ใบสีเขียว กาบใบสีเขียว ใบธงตั้ง คอรวงยาว เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องสีขาว เป็นท้องไข่น้อย  คุณภาพข้าวสุกมีลักษณะไม่เหนียว ไม่ร่วน และค่อนข้างนุ่ม ไม่มีกลิ่นหอม
ราคา : 97.- บาท /5 k
ผลิตโดย : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด จังหวัดสงขลา
จำหน่ายและประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-6693254-63 ต่อ 1022
 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022