ทั้งหมด     2     รายการ
   
ข้าวขาวคัดพิเศษ ข้าวเฉี้ยง    
ราคา : 97.-/5 k ราคา : 100.-/5 k    
รายละเอียด
รายละเอียด
   
 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022