รหัสสินค้า : R-004
ประเภท : ข้าวสาร / ข้าวหอมมะลิ
ชื่อสินค้า : ข้าวหอมมะลิ

พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์ ฯ ผ่านการคัดสรรอย่างดี และปลูกโดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ ทุกแปลงได้รับการรับรองมาตรฐาน ตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

ราคา : 200.- บาท /5 k
ผลิตโดย : สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
จำหน่ายและประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-6693254-63 ต่อ 1022
 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022