รหัสสินค้า : R-003
ประเภท : ข้าวสาร / ข้าวหอมมะลิ
ชื่อสินค้า : ข้าวปทุมระโนด
เป็นพันธุ์ปทุมธานี 1 มีลักษณะ ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวมีขน ใบแก่ช้า กาบใบและปล้องสีเขียว ใบธงยาว ตั้งตรงปานกลาง คอรวงสั้น รวงอยู่ใต้ใบธง เปลือกเมล็ดสีฟางมีขน มีหาง
ราคา : 150.- บาท /5 k
ผลิตโดย : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด จังหวัดสงขลา
จำหน่ายและประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-6693254-63 ต่อ 1022
 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022