รหัสสินค้า : R-001
ประเภท : ข้าวสาร / ข้าวหอมมะลิ
ชื่อสินค้า : ข้าวเกิดบุญ
ราคา : 160.- บาท /5 k
ผลิตโดย : โรงสีสหกรณ์ การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด
จำหน่ายและประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-6693254-63 ต่อ 1022
 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022