รหัสสินค้า : GS-001
ประเภท : อุปโภค/บริโภค : ของใช้และของที่ระลึก
ชื่อสินค้า : ชุดเบญจรงค์
ราคา : 699.-
ผลิตโดย : กลุ่มสตรีสหกณ์พัฒนาบางโทรัด จังหวัดสมุทรสาคร
จำหน่ายและประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-6693254-63 ต่อ 1022
 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022