ทั้งหมด  13  รายการ
ปลานิลแผ่นสมุนไพร คุกกี้ปลานิล กาแฟสดดอยสะเก็ด (บด) กาแฟสดดอยสะเก็ด (เมล็ด)
ราคา : 37.-/ซอง ราคา : - ราคา : 250.-/ถุง ราคา : 140.-/ถุง
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด

 

กาแฟชุมพร 3 in 1 กาแฟสดชุมพร ถ่านเปลือกมังคุดดับกลิ่น เส้นไทย คั่วหมี่
ราคา : 85.-/25 ซอง ราคา : 250.-/ถุง ราคา : - ราคา : 75.-/กล่อง 2 ซอง
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด

 

ผัดหมี่โคราช หมอนยางพารา หมอนยางพาราชาโคล ชุดเบญจรงค์
ราคา : 25.-/ ซอง ราคา : 650.-/ ใบ ราคา : 750.-/ ใบ ราคา : 699.-/ ชุด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด

 

กล้วยหอมทอง      
ราคา : 160.-      
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด

 

 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022