รหัสสินค้า : CS-011
ประเภท : อุปโภค/บริโภค : สินค้าแปรรูป
ชื่อสินค้า : หมอนยางพาราชาโคล
ช่วยดูดซับสารเคมี ดูดซับกลิ่น ฟอกอากาศภายในห้องนอน ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด
ราคา : 750.- / ใบ
ผลิตโดย : กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน จังหวัดพัทลุง
จำหน่ายและประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-6693254-63 ต่อ 1022
 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022