รหัสสินค้า : CS-007
ประเภท : อุปโภค/บริโภค : สินค้าแปรรูป
ชื่อสินค้า : ถ่านเปลือกมังคุดดับกลิ่น

ถ่านดับกลิ่นผลิตจากเปลือกมังคุด เนื้อถ่านมีลักษณะรูพรุน และมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในการ ดูดซับกลิ่น และเชื้อโรคต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับใช้ดูดซับกลิ่นในที่ต่างๆ เช่น ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า ในรถ ในห้อง เป็นต้น

ราคา : -
ผลิตโดย : สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จังหวัดจันทบุรี
จำหน่ายและประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-6693254-63 ต่อ 1022
 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022