รหัสสินค้า : CS-004
ประเภท : อุปโภค/บริโภค : ผลิตภัณฑ์จากกาแฟ
ชื่อสินค้า : กาแฟสดดอยสะเก็ด (เมล็ด)
กาแฟพันธุ์อาราบีก้า สายพันธุ์คาติมอร์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเรื่องรสชาติที่เข็มข้น หอมนุ่ม ชวนดื่ม
ราคา : 140.- / ถุง
ผลิตโดย : สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
จำหน่ายและประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-6693254-63 ต่อ 1022
 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022