รหัสสินค้า : CS-001
ประเภท : อุปโภค/บริโภค : สินค้าแปรรูป
ชื่อสินค้า : ปลานิลแผ่นสมุนไพร
 
ราคา : 37.- บาท /ซอง
ผลิตโดย : สหกรณ์ประมงพาน จำกัด จังหวัดเชียงราย
จำหน่ายและประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-6693254-63 ต่อ 1022
 ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน 
ที่อยู่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02-669-3254-63 ต่อ 1022